Robeyns & Partners

Tiensesteenweg 88
3360 Bierbeek
Tel: (016) 46 59 00
Fax: (016) 46 80 19
Email: info@robeyns.be

Robeyns & Partners

Mensen helpen groeien naar optimale resultaten
Robeyns & Partners focust op de professionalisering van uw commerciële strategie voor meetbare verbeteringen van uw resultaten.
Wij zijn actief in Benelux en in Frankrijk.

Open & In-Company Seminaries en Individuele Field Coaching

Gespreksplatformen op management niveau
'Strategie naar 2015' & 'Sales Excellence'.

VIER maal op rij 100% Klantentevredenheid
De organisatie heeft het Q*For Certificaat voor opleidingsinstituten
met 100% klantentevredenheid, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.


Aider les gens dans leur croissance vers des résultats optimaux
Robeyns & Partners focalise sur la professionnalisation de votre
stratégie commerciale en vue de l’amélioration de vos résultats.
Nous sommes actifs au Benelux et en France.


Séminaires inter- & intra-entreprises et Field Coaching Individuel

Plateformes de Discussion pour le management:
'Stratégie vers 2015' et 'Sales Excellence'.

Une satisfaction clientèle de 100%, et ceci QUATRE fois de suite.
L’organisation a reçu le certificat Q*For pour des opérateurs de formation avec une satisfaction de la clientèle de 100%, agréée en Wallonie et en Flandre.


KMO-portefeuilleChèques-Formation

Dankzij het Q*for certificaat kunnen Vlaamse en Waalse bedrijven
subsidies aanvragen met de KMO-portefeuille of Chèques-Formation.
Erkenningsnummer KMO-portefeuille : DV.O104804
Autorisatiecode Chèques-Formation: 200/0102/82573

op aanvraag bezorgen we u graag het Qfor auditrapport
Grâce au certificat Q*For, les sociétés wallonnes et flamandes peuvent bénéficier des ‘Chèques-Formation’ ou du ‘KMO-Portefeuille’.
Code d'autorisation Chèques-Formation: 200/0102/82573

KMO-portefeuille : DV.O104804

Demandez ici une copie du rapport d'audit Qfor